The Qualitatively Knowing Chin - Resurrection Shuffle

Läkarkontroll

Posted April 30, 2016, 1:33 a.m. By obutsha

Jag känner att det kan vara väldigt viktigt att regelbundet gå till läkaren för att göra kontroller för att se hur man mår. Det är vad jag känner i alla fall. Om man inte gör det kan det bli svårt att veta hur man ska hantera situationen om man helt plötsligt får en svår och tung diagnos. Så varje år går jag till läkaren och gör en helt och full kontroll av min kropp, min hälsa och vad allt det innebär. Det är i alla fall vad jag känner är skönt och vad jag tycker är bra faktiskt. Jag känner mig säker då.