The Qualitatively Knowing Chin - Resurrection Shuffle

Härlig skog

Posted July 11, 2015, 8:18 p.m. By obutsha

Det finns mycket lövträd i södra Sverige och de är härliga, särskilt boken. Men det finns också ek, ask, alm, lind och lönn. Det finns också gran fast den inte natruligt hör hemma i sydligaste Sverige. Den har spridit sig från Småland. När man går i en bokskog på våren och det breder ut sig ett täcke av vitsippor blir man alldeles lyrisk. Det är underbart. Det finns också furuskog som sträcker ut sig på sanddynerna utmed kusten. När man går i den och den är solvarm kan man känna en alldeles angenäm lukt av kåda och barr.